شرکت پارسی تک PARSYTECH تولید کننده و وارد کننده سرامیک ضد اسید آزمایشگاهی:

شرکت پارسی تک PARSYTECH، نماینده رسمی شرکت بوختال Agrob-Buchtal آلمان که بزرگترین و معروفترین کمپانی تولید کننده سرامیک های ویژه صنعتی،آزمایشگاهی، ضد اسید ، ضد باکتری و ساختمانی با محصولات فوق العاده نظیر پانلهای بزرگ سرامیک ضد اسید و سرامیک های فوق العاده زیبای ویژه نمای ساختمان و آجرهای مخصوص ساخت حوضچه های شیمیایی و سرامیک ساخت استخر میباشد...

 

HT – effective against mould and bacteria

 

HT – extremely easy to clean. Water on board

 خود تمییزشونده  
  

HT – productive feel-good environment. Health in the workplace